انجیل تندرستی و کامیابی

نویسنده آرمان رشدی     موضوع مقالات

مسیحیت غلاطیه: مسیحیتی "نوین"

هشدار پولس در مورد "انجیلی دیگر"

          پولس رسول در رساله‌اش به مسیحیان غلاطیه هشدار بسیار عجیبی به ایشان می‌دهد؛ می‌فرماید: "در شگفتم که شما بدین زودی از آن که شما را به‌واسطه فیض مسیح فرا خوانده است رویگردان شده، به‌سوی ’انجیلی دیگر‘ می‌روید. البته ’انجیلی دیگر‘ وجود ندارد، اما کسانی هستند که فکر شما را مغشوش می‌سازند و بر آنند که انجیل مسیح را تحریف کنند. اما حتی اگر ما یا فرشته‌ای از آسمان، انجیلی غیر از آنچه ما به شما بشارت دادیم موعظه کند، ملعون باد! چنانکه پیشتر گفتیم، اکنون باز می‌گویم: اگر کسی انجیلی غیر از آنچه پذیرفتید به شما موعظه کند، ملعون باد!" (غلاطیان ۱: ۶-۹، ترجمه هزاره نو

 

          پولس رسول در باره چه سخن می‌گوید؟ منظور او از "انجیلی دیگر" چیست؟ آیا منظورش کتاب انجیل است؟ پاسخ به این سؤال می‌تواند درک ما را از مشخصات و ریشه این "مسیحیت نوین" دقیق‌تر و عمیق‌تر سازد.

…ادامه مطلب