روح‌القدس کیست و چه می‌کند؟

نویسنده آرمان رشدی     موضوع مقالات, الاهیات مسیحی, روح‌القدس

روح‌القدس‌ کیست‌

 

روح‌القدس‌ مهم‌ترین‌ عامل‌ در حیات‌ و بقای هستی و زندگی بشر، خصوصاً زندگی روحانی انسان‌ میباشد. اما شاید شناخت‌ ما از او، در مقایسه‌ با اهمیت‌ او بسیار بسیار کم‌ باشد. از اینرو لازم‌ است‌ که‌ شناخت‌ صحیح‌ و کاملی درباره‌ این‌ روح‌ پاک‌ الهی بدست‌ آوریم‌ و از این‌ راه‌، اجازه‌ بدهیم‌ که‌ او وجود ما را دگرگون‌ کرده‌، اراده‌ خدا را بطور کامل‌ در زندگی ما تحقق‌ بخشد.

 

 روح‌القدس‌ فقط‌ یک‌ نیرو نیست‌

           در مورد شخصیت‌ روح‌القدس‌ ممکن‌ است‌ عقاید اشتباه‌ و نادرستی وجود داشته‌ باشد. مثلاً بعضی گمان‌ میکنند که‌ روح‌القدس‌ فقط‌ نیرویی است‌ فاقد شخصیت‌ که‌ از جانب‌ خدا صادر میشود تا اراده‌ او را عملی سازد. عده‌ای نیز تصور میکنند که‌ روح‌القدس‌ فرشته‌ای است‌ مقرب‌، نظیر جبرائیل‌ یا میکائیل‌ یا یکی از آنها. اما با مطالعه‌ دقیق‌ کتابمقدس‌ میبینیم‌ که‌ روح‌القدس‌ صرفاً نیرویی بیجان‌ و بیشخصیت‌ نیست‌.

 

…ادامه مطلب

تکلم به زبانها

نویسنده آرمان رشدی     موضوع مقالات, روح‌القدس

مقدمه

تکلم به زبانها پدیده‌ای است که امروزه مسیحیان از هر فرقه و شاخه‌ای با آن آشنایی دارند. آنانی که به زبانها تکلم می‌کنند، معتقدند که برکتی خاص را طبق "تعلیم صریح" کتاب‌مقدس از خدا دریافت داشته‌اند؛ آنانی که چنین تجربه‌ای را ندارند، یا خود را از این برکتی خاص محروم می‌شمارند، یا آن را تحقیر می‌کنند، یا شیطانی‌اش به‌حساب می‌آورند. به هر حال، واقعیت این است که مسأله تکلم به زبانها برای مسیحیتِ روزگار ما تبدیل به معضلی شده که باید پاسخی برای آن یافت.

          هدف ما در این مقاله این است که پیش از هر چیز، از تعلیم کتاب‌مقدس در این زمینه دقیقاً آگاهی بیابیم، اما تا آنجا که ممکن است، به‌دور از تعصب و به‌دور از افراط و تفریط، که امیدواریم خدا در این امر ما را هدایت فرماید و مؤید سازد. سپس می‌کوشیم به این امر بپردازیم که آیا معتقدان به  امر تکلم به زبانها در ادعاهای خود محق هستند یا نه؛ و اگر هستند، تا چه حد.

          پیروان نهضت‌های پنطیکاستی و کَریزماتیک به‌گونه‌ای راسخ بر این باورند که آنچه می‌کنند، دقیقاً ادامه راه رسولان و کتاب اعمال رسولان و کلاً مسیحیت دوره عهدجدید است. لذا بهترین نقطه آغاز این است که تعلیم کتاب‌مقدس، خصوصاً عهدجدید را در این زمینه، مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.

…ادامه مطلب