تکلم به زبانها

نویسنده آرمان رشدی     موضوع مقالات, روح‌القدس

مقدمه

تکلم به زبانها پدیده‌ای است که امروزه مسیحیان از هر فرقه و شاخه‌ای با آن آشنایی دارند. آنانی که به زبانها تکلم می‌کنند، معتقدند که برکتی خاص را طبق "تعلیم صریح" کتاب‌مقدس از خدا دریافت داشته‌اند؛ آنانی که چنین تجربه‌ای را ندارند، یا خود را از این برکتی خاص محروم می‌شمارند، یا آن را تحقیر می‌کنند، یا شیطانی‌اش به‌حساب می‌آورند. به هر حال، واقعیت این است که مسأله تکلم به زبانها برای مسیحیتِ روزگار ما تبدیل به معضلی شده که باید پاسخی برای آن یافت.

          هدف ما در این مقاله این است که پیش از هر چیز، از تعلیم کتاب‌مقدس در این زمینه دقیقاً آگاهی بیابیم، اما تا آنجا که ممکن است، به‌دور از تعصب و به‌دور از افراط و تفریط، که امیدواریم خدا در این امر ما را هدایت فرماید و مؤید سازد. سپس می‌کوشیم به این امر بپردازیم که آیا معتقدان به  امر تکلم به زبانها در ادعاهای خود محق هستند یا نه؛ و اگر هستند، تا چه حد.

          پیروان نهضت‌های پنطیکاستی و کَریزماتیک به‌گونه‌ای راسخ بر این باورند که آنچه می‌کنند، دقیقاً ادامه راه رسولان و کتاب اعمال رسولان و کلاً مسیحیت دوره عهدجدید است. لذا بهترین نقطه آغاز این است که تعلیم کتاب‌مقدس، خصوصاً عهدجدید را در این زمینه، مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.

…ادامه مطلب